דרור

דרור (Passer; נקרא גם אנקור בתלמוד) היא הציפור הנפוצה ביותר בישראל.צבעו של זכר הדרור הוא חום-אפור, ואילו נקבת הדרור אפורה.הדרור אופייני בכושר הסתגלותו לחיים בקרבת בני האדם. רקע עיוניעוף מסדרת ציפורי שיר וממשפחת הדרוריים. הדרור אשר נקרא גם כן אנקור הִנה ציפור אוכלת כל, אשר נפוצה על פני כל העולם. הדרור מתגורר על פני עצים […]

דבורה

להמשיך ולחדור לגוף – ואילו הדבורה עצמה מתה לאחר העקיצה )מה שלא כן בצרעה, המסוגלת לעקוץ עוד כמה וכמה פעמים(.
הדבורה משאירה את עוקצה בעור הנפגע )בתוספת החלק התחתון האחורי של בטנה, המכיל את בלוטת הארס(, ולכן הארס עלולמוות אם לא יטופל מיד וכראוי.
את הכרתם, לחץ הדם שלהם עלול לרדת לערכים נמוכים – והם אף עלולים […]