טוואי התהלוכה

תהלוכן האורן (Thaumetopoea-pityocampa) משתייך לתת-משפחת התהלוכנים (Thaumetopoeidae) שבסדרת הפרפראים (Lepidoptera) הוא המין הנפוץ והחשוב ביותר בשלושת המינים המצויים בישראל ממשפחת התהלוכניים (מינים נוספים: תהלוכן האלה ותהלוכן האוג). טוואי התהלוכה של האורן הוא המזיק העיקרי של עצי האורן בישראל. מאמצים רבים מוקדשים להדברתו והצלחתם תלויה בביצוע קפדני של הוראות הדברה.  תפוצה הוא נפוץ בכל ארצות אגן […]

טריפסים

טריפסים הינם חרקי גינה בגודל של 1 מ"מ, בעלי כושר תעופה מוגבל. בגלל גודלם הקטן, הרוח מעיפה אותם ממקום למקום. הטריפסים ניזונים מהמוהל של הצמחים, וכדי למצוץ את המוהל, הן מנקבים את העלה.  את אותה פעולה הם עושים גם כאשר הם באים במגע עם גוף האדם.