מרבה רגליים

רב רגליים, מחלקה של בעלי חיים במערכת פרוקי רגליים- רבי הרגליים דומה בצורתו לחרק ארוך בעל פרקים לאורך בגופו. כל פרק מכיל שני זוגות רגליים (בשונה מנדל אשר כל פרק בגופו מכיל זוג רגליים יחיד). ארבעת הפרקים הקדמיים בגופו של מרבה הרגליים הם פרקי בית החזה, ובכל אחד מהם מצוי זוג רגליים אחד בלבד. בעל […]