נמלה

נמלים (formicidae), משפחה בסדרת הדבוראים שמספר הפרטים שבה עולה על מספר הפרטים של שאר המינים עלי אדמות. הנמלים הן בעלות גוף המורכב משלושה חלקים: ראש, חזה ובטן. בראשן ישנו זוג מחושים המאפשרים להן: הרחה – הנמלים מבחינות בריחות רבים, התקשורת בין חברי המושבה נעשית בעזרת פרומונים (חומרי הפרשה בעלי טעם וריח). לדוגמה: פרומון שביל המסמן […]

נדל

נדלים (שם מדעי: Chilopoda), בעלי חיים שלהם קוטיקולה דקה המסייעת להם בריצה מהירה, אך חושפת אותם לסכנת ההתייבשות (או לקליטת מים יתרה). בשל כך הם פעילים רק בעונה הלחה ובשעות החשכה. בתקופת הקיץ היבשה הם מתחבאים בשכבות קרקע נמוכות שם נשמרת לחות גבוהה יותר.לנדלים רגלי ארס המסתיימות בציפורן חדה וקשוחה – בבסיסה בלוטת ארס ממנה […]