צרעה מזרחית

הצרעה המזרחית – הדבור – היא חרק במשפחת הצרעיים. אזור תפוצתה הוא ברוב אזורי הים התיכון, במזרח אפריקה ועד הודו. בארץ היא נפוצה בכל האזורים, ובשל ארסה, מהווה מטרד של ממש לבני האדם. העוקץ: בגלל הקרבה האבולוציונית, דומה ארס הדבורים לארס הצרעות, אך בניגוד לקרובתה הדבורה, עוקץ הצרעה לא נשאר בגוף האדם. אצל הדבורה, לאחר […]