הדברה בבתים משותפים/ועד בית/בניינים

ולעיתים גם מכרסמים.
לדוגמא: טיפול בבורות ביוב יכול למנוע בעיות של תיקן אמריקאי

הקיימות וימנעה את ההתפתחות של אחרות.
מעברי צנרת וכדומה. טיפול שותף באזורים אלו ידביר את הבעיות
לכל מיבנה יש חצר,שטחים ציבוריים, מחסנים, דירות, בורות ביוב,

במיבנים וסביבתם וחדירה לשטחים הפרטיים.
הכוללות הדברה הן חלק עיקרי וחשוב במניעת התממקמות של מזיקים
ההדברה בדירות או במשרדים עצמם פעולות נקיון ותחזוקה טובים
חשיבות ההדברה בועדי בתים ובנינים היא רבה יותר מהחשיבות של

המכרסמים והדברתם.
* בכל היקף המקום ימוקמו תחנות האכלה למכרסמים, המשמשות לניטור פעילות
* העברת הפעילות למניעת מזיקים על מחוץ למבנה *
תכנון פעילות שוטפת, במחזורי זמן קבועים, כך שהמקום יישאר נקי ממזיקים

שיטת הטיפול באה לידי ביטוי ב-3 אופנים כדלהלן:

עצמו.
החשיפה לנושא חומרי ההדברה למינימום ולהקטין את כניסת החרקים לתוך המבנה
השימוש בחומרי ההדברה מוגבל לשימוש בהיקפי המבנה וזאת על מנת להקטין את

* סגירת פתחים מסביב למעביר צנרת יקטין את חדירת המזקים לתוך המיבנים
* טיפול בשטחים מוזנחים ימנע את חדירת המזיקים משטחים אלו לתוך במיבנה
* טיפול במחסנים ימנע התפתחות של מכרסמים
* טיפולה בחדר זבל ימנע זבובים מכרסמים ותיקנים

המקור לבעיה. את בורות הביוב ניתן לעשות דרך ועד הבית .
התפתחות בעיה חדשה אך אינו מונע כניסה ולכן חיוני גם לטפל בב"ב, שהם למעשה
הג'וקים שמגיעים לקומות אלו מקורם בב"ב, הריסוס בבית משמיד את הקיים ומונע
בדירות עד קומה שלישית מומלץ לרסס את בורות הביוב שבחצר הבניין. רוב

לחומרים שבשימוש.
3. טיפול יסודי וגיוון בחומרים ימנע התפתחות תיקנים בבורות הביוב וימנע תנגודת
2. מניעת מים עומדים תקטין את מספר המקומות בהם יכולים להתפתח תיקנים.
יסודי של המקום והדברה מבוקרת.
1. תיקנים מתמקמים בחריצים, סדקים ומקומות מסתור. המניעה תבוצע ע"י ניקיון
דרכי מניעה:

בעיקר במקומות חשוכים ולחים כגון: בורות הביוב, מחסנים, מאחורי ארגזים וכו'.
מקור הבעיה של התיקן האמריקאי הוא בורות הביוב. התיקן האמריקאי מתפתח
בבתים משותפים התיקן האמריקאי הוא הנפוץ ביותר.