הדברה בבתי מלון

הגיעו לפתרונות המתאימים למניעת מזיקים בבתי מלון.
בהתאם למאפייני בתי המלון, דוקטור ג'וק פיתחו את השיטות וכך

* 24 שעות כל השנה עובדים *
סובלנות למזיקים השונים *
שטחים שונים הדורשים שיטות הדברה שונות *
גדולים ומורכבים

המאפיינים העיקריים של בתי מלון הם:

פעולות ההדברה צריכות להיות כאלו שימנעו כניסת מזיקים לאזור זה.
אזורי החדרים מוגדרים כחדר נקי – חדר נקי יהיה חדר בו אסור שיהיו מזיקים וכל

לשעות בהם חלק זה נגיש לטיפולים .
לכל חלק בונים תוכנית עבודה בהתאם לאופיו ולאופי המזיקים הצפויים לחדור אליו

שטחים ציבוריים, מחסנים(.
מסדרונות, פנטריס, מעברים שטחים חיצוניים, שטחים פנימיים, בורות ביוב מטבחים,
ראשית, בונים תוכנית עבודה המכילה ומחלקת את המלון לאזורים השונים )חדרים,

לשביעות רצונם.
ניתן לקבל המלצות של בתי מלון אותם אנו מתחזקים שנים רבות

בצורה שוטפת ומגיב על פי תוכנית העבודה והממצאים השונים
למלון יוקצה מדביר המכיר את כל חלקי המלון ונמצא במקום

מול אנשי הקשר השונים.
שיטתיות -תוכנית העבודה תיושם בכל חלקי המלון בתיאום מראש

למלון.
לבצע את כל פעולות ההדברה הדרושות בשעות ובימים הנוחים
מחזיקה צוותים העבודים 24 שעות למעט סופי שבוע בהם ניתן
זמינות- מכיוון שבתי מלון עבודים 24 שעות חברת דוקטור ג'וק