הדברה במפעלי מזון

במפעלי מזון ניתן דגש רב לשמירה על סניטציה ומניעת מזיקים, מעקב המודעות לבעיות בריאותיות והמחלות שהמזיקים השונים נושאים עימם.הנזק הבריאותי והנזק התדמיתי מהווים גורם משמעותי בחשיבות שמקבל נושא מניעת המזיקים.
הסכנות אליהן חשוף מפעל מזון הן רבות וגדולות. תהליך העבודה של תוכנית מניעת מזקים במיפעל מזון כולל בתוכו מספר פעולות.

  • סקירת השטח לבחינת אפשרויות חדירה של מזיקים שונים
  • בניית תוכנית למניעת אותם מזיקים
  • תוכנית העבודה למניעת מזיקים תתבסס על ביצוע פעולות מקיפות ויסודיות בכדי למנוע את כניסת המזיקים.

במקביל תבוצע תוכנית לניטור בתוך המפעל בכדי לוודא שתוכנית מניעת המזיקם עובדת.

תוכנית העבודה תבחן את התוצאות בצורה שוטפת ויבנו מנגנונים שונים לתגובה בהתאם למימצאים השונים בנקודות הביקורת השונות.

ניהול הסיכונים מהווה מרכיב חשוב בפעולות מניעת המזקים בכך שהוא מתייחס למזיקים ולחומרי ההדברה כמהווים מיפגע אפשרי ולכן נידרש צימצום מקסימלי גם בפעולת הדברה וגם במזיקים. מכאן חשיבותה של תוכנית המאפשרת סניכרון מלא בין חברת ההדברה למיפעל שקיפות ודיוק בממצאים השונים.

נציג מפעל מזון חייב להיות מיודע על מיגעים שונים כדי שיוכל להיערך בהתאם כמו גם שנציג חברת ההדברה חייב לדעת על שינויים שונים בשטח המגבירים את הסכנות השונות.

היכולת לתחקר ברמה מדויקת מה היה, איפה היה ומי עשה מה -חשובה. לדוגמה, במפעל מזון התקבלה תלונה על מזיק בתוך אריזת מזון. היכולת של המפעל לדעת שבכל נקודות הניטור השונות לא נצפה מזיק כזה ב-10 שנים האחרונות אפשר להם לבדוק לעומק את אותו מקרה ולהגיע למסקנה כי מדובר ברמאות. במקרה אחר היה חשש להרעלה כתוצאה ממזון באריזה מסוימת. ניתוח המקרה הראה כי פעולות מניעת המזיקים אינן כוללות את אותו חומר רעיל וכי גם פעולות ההדברה באותו מיפעל אינן כוללות כל חומר הדברה בתוך המיפעל. כך שהחשיפה לחומר הרעיל כלל לא הייתה מתוך המפעל.החומר הרעיל חדר לאריזת המזון כאשר עמד במחסן של חנות ביחד עם חומרים רעילים.

מערכות ממוחשבות היום מאפשרות לנו לשמור מידע על כל נקודת ניטור ועל כל מזיק, לנתח את המידע הזה ולהציג אותו בצורה ויזואלית בכדי שנוכל להסיק את המסקנות המתאימות.

עבודה שיטתית – חשיבותה של עבודה שיטתית היא גבוהה כי היא מעבירה את הטיפול במזיקים ממצב של כיבוי שרפות למניעה, ניתן לזהות בעיות כשהן עוד קטנות ולמנוע אותן.
חלק מפעולות המניעה מבוססת על מניעה, איתור, לכידה וזיהוי בעיות המזיקים עוד בטרם התפתחו הבעיות לממדים של בעיה הדורשת טיפול בחומרי ההדברה. ניטור המזיקים נעשה גם ע"י מכשירים בעלי נורות אולטרא סגולות למשיכת חרקים מעופפים, מלכודות פירומנים, תחנות האכלה, ובנוסף יוצרת מתחם של הגנה מסביב לשטחים המוגדרים "שטחים נקיים" ואזורי האחסון.
ניסיוננו הרב מאפשר לנו להכין עבורכם נהלים ותוכניות עבודה למניעת מזיקים והדברתם כך שתעמדו בתקנים האמריקאים (G.M.P) ובתנאי השוק האירופאי המשותף 9001:2000 ISO. העברת הפעילות למניעת מזיקים על מחוץ למבנה.

תפריט נגישות