הדברת מסעדות

מהמזיקים התוצאות יהיו מצוינות.
תוכנית העבודה מיושמת בצורה טובה וכוללת פתרונות לכל אחד
מהמזיקים ודרכי החדירה ומקומות אפשריים להתמקמות. כאשר
שיטתית הכוללת תוכנית עבודה עיקבית הכוללת התיחסות לכל אחד
עכשיו כאשר אנו יודעים שאפשר צריך לדעת שהדבר דורש עבודה

ויש פתרונות למניעת מכרסמים ויש פתרון למניעה של תיקן אמריקאי.
יש פתרונות לבעיות של התיקן הגרמני ויש פתרון לחרקים מעופפים
של של אפס מזיקים.
הדבר הכי חשוב במסעדות הוא לדעת כי ניתן להגיע ולשמור על רמה

עצמו.
החשיפה לנושא חומרי ההדברה למינימום ולהקטין את כניסת החרקים לתוך המבנה
השימוש בחומרי ההדברה מוגבל לשימוש בהיקפי המבנה וזאת על מנת להקטין את
אורגנים.
אקדח הפיתיונות משמש בעיקר בעת איתור הבעיה לחיסולה ללא צורך בריסוס בזרחנים
יידרש רק במידה ויאותרו בעיות במקומות ספציפיים.
מלכודות אלו משמשות לאיתור ולכידה. הטיפול בפירומונים אינו דורש פינוי, ופינוי
ניטור המזיקים נעשה גם ע"י מלכודות פירומונים המקומות באזורים שונים במקום.
בטרם התפתחו הבעיות לממדים של בעיה הדורשת טיפול בחומרי ההדברה.
חלק מפעולות ההדברה מבוססת על מניעה, איתור, לכידה וזיהוי בעיות המזיקים עוד

ושילוב של כל שיטות ההדברה מביא לתוצאות מצוינות.
4( שילוב של עבודה שיטתית, תוכנית מסודרת, עובדים מקצועיים, חוסר בפשרות
בצורה מוגבלת.
 ד. טיפול בחומרי ההדברה רגילים בעת ריסוסים עם פינוי – חומרים אלו יעילים
ג. איבוק במקומות בהם לא ניתן לרסס ואזורים נוספים על פי הצורך.
ב. ג'ל לאזורים בהם לא ניתן לרסס כגון מכשירי חשמל וכדומה.
וכדומה.
 א. מלכודות פירומונים לאיתור וחיסול בעיות במקומות שונים כגון מחסנים
3( טיפולים אינטנסיביים על ידי דוקטור ג'וק בעזרת (2
: איטום חריצים וסדקים
. השוטפים.
1( ניקיון באזורים הדורשים ניקיון יסודי יותר או אזורים שנשכחו בניקיונות
הדרכים לפתרון הבעיות: